میان ترم نیمسال دوم
 
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی


سرپرست دانشگاه پیام نور استان اردبیل با تاکید بر لزوم شرکت کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در چهارمین رزم آزمون دروس عمومی گفت:با توجه به اینکه امتحانات دروس عمومی بصورت مجازی برگزار خواهد شد، علی‌رغم برگزاری 3 دوره رزم آزمون(آزمون آزمایشی) برای آماده سازی دانشجویان دارای درس عمومی جهت شرکت در آزمونهای مجازی سامانه مرکز سنجش و آزمون، متاسفانه 80 درصد دانشجویان واجد شرایط هنوز به سامانه مذکور مراجعه نکرده و امکان ورود با کلمه و رمز عبور خودشان را بررسی ننموده اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در زمان برگزاری آزمون های دروس عمومی (12 تا 16 تیرماه ) چهارمین آزمون آزمایشی دروس عمومی با شرایط زیر برگزار می شود:

1. تاریخ آزمون آزمایشی: روز شنبه مورخ 28 خرداد ساعت 9:00
2. آدرس سامانه آزمون: edu.pnu.ac.ir
3. نام کاربری: شماره دانشجویی / رمز: کدملی دانشجو
4. اهداف رزم آزمون: 
       الف) بررسی امکان ورود با کاربری و رمز عبور
         ب) آشنایی با فضای سامانه آزمون
         ج) اطمینان از ثبت دروس عمومی در سامانه 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر