میان ترم نیمسال دوم
 
لیست دروسی که دانشجو می تواند در آزمون از کتاب استفاده نماید
قابل توجه دانشجویان گرامی:

لیست دروسی که دانشجو می تواند در آزمون از کتاب استفاده نماید اعلام شد،جهت دانلود 
کلیک نمایید.   open book  

ضمنا دروسی که در سربرگ امتحانی عنوان کتاب باز درج گردیده، استفاده از منبع درس اعلام شده مجاز می باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر